Kyu Furukawa Teien (Former Furukawa Garden) 2008

Paradise - The Gardens of Tokyo: Menu Send mail Introduction Meiji Shrine Inner Garden Furukawa Garden Rikugien Hama Rikyu Mukojima Hyakkaen Shinjuku Imprerial Garden Korakuen Kiyosumi Garden Panoramas